Fjernleverbare tjenester

Har du kjøpt markedsføringstjenester fra aktører som Google Ads eller Facebook? Skatteetaten ønsker å veilede de næringsdrivende til å gjøre det riktig, og har utarbeidet flere informasjonstiltak den siste tiden, blant annet en egen veileder om kjøp av tjenester fra utlandet. Test ut veilederen for fjernleverbare tjenester her